Παραγγελία Προμηθευτή Summ report from 01/05/2021 to 08/05/2021
Back

Report Configuration


Alignment of Ονομα Προμηθευτή column
Alignment of other columns

0 records
Ονομα Προμηθευτή Sum of Παραγγελία Προμηθευτή Period from 01/04/2021 to 08/04/2021 Period from 01/05/2020 to 08/05/2020
Sum of Παραγγελία Προμηθευτή Change % Sum of Παραγγελία Προμηθευτή Change %
0 records