Παραγγελία Προμηθευτή Summ report from 01/12/2020 to 01/12/2020
Back

Report Configuration


Alignment of Ονομα Προμηθευτή column
Alignment of other columns

0 records
Ονομα Προμηθευτή Sum of Παραγγελία Προμηθευτή Period from 01/11/2020 to 01/11/2020 Period from 01/12/2019 to 01/12/2019
Sum of Παραγγελία Προμηθευτή Change % Sum of Παραγγελία Προμηθευτή Change %
0 records