Παραγγελία Προμηθευτή Summ report from 01/07/2021 to 24/07/2021
Back

Report Configuration


Alignment of Ονομα Προμηθευτή column
Alignment of other columns

7 records
Ονομα Προμηθευτή Sum of Παραγγελία Προμηθευτή Period from 01/06/2021 to 24/06/2021 Period from 01/07/2020 to 24/07/2020
Sum of Παραγγελία Προμηθευτή Change % Sum of Παραγγελία Προμηθευτή Change %
BIOKARP -ΒΟΚΑΡΠ ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ 0.00 0.00 - 0.00 -
DIELLAS - MARKET - ITALIKO 0.00 0.00 - 0.00 -
LIDIL MARKET - ΛΙΝΤΛ 0.00 0.00 - 0.00 -
Γ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ -ΛΟΡΙΣ LORIS 0.00 0.00 - 0.00 -
ΠΑΣΧΑΛΗ ΕΛΕΝΗ - PASXALH - ELENH 0.00 0.00 - 0.00 -
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ -SKLAVENITIS 0.00 0.00 - 0.00 -
ΤΣΕΠΑΣ ΔΗΜΗΤΙΟΣ MONOPOROSSOPI EPE -SOFT TSEPAS 0.00 0.00 - 0.00 -
7 records