Παραγγελία Προμηθευτή Summ report from 01/08/2020 to 03/08/2020
Back

Report Configuration


Alignment of Ονομα Προμηθευτή column
Alignment of other columns

5 records
Ονομα Προμηθευτή Sum of Παραγγελία Προμηθευτή Period from 01/07/2020 to 03/07/2020 Period from 01/08/2019 to 03/08/2019
Sum of Παραγγελία Προμηθευτή Change % Sum of Παραγγελία Προμηθευτή Change %
BIOKARP -ΒΟΚΑΡΠ ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ 0.00 10.75 -100.0% 0.00 -
DIELLAS - MARKET - ITALIKO 0.00 18.38 -100.0% 0.00 -
Γ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ -ΛΟΡΙΣ LORIS 0.00 60.78 -100.0% 7.96 -100.0%
ΠΑΣΧΑΛΗ ΕΛΕΝΗ - PASXALH - ELENH 0.00 19.00 -100.0% 0.00 -
ΤΣΕΠΑΣ ΔΗΜΗΤΙΟΣ MONOPOROSSOPI EPE -SOFT TSEPAS 0.00 50.17 -100.0% 59.15 -100.0%
5 records