Παραγγελία Προμηθευτή Summ report from 01/08/2022 to 13/08/2022
Back

Report Configuration


Alignment of Ονομα Προμηθευτή column
Alignment of other columns

0 records
Ονομα Προμηθευτή Sum of Παραγγελία Προμηθευτή Period from 01/07/2022 to 13/07/2022 Period from 01/08/2021 to 13/08/2021
Sum of Παραγγελία Προμηθευτή Change % Sum of Παραγγελία Προμηθευτή Change %
0 records